Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2012

ftwjesus
Reposted fromAluslaw Aluslaw viaLithieu Lithieu
ftwjesus
Reposted fromhanka hanka
ftwjesus
Reposted fromabandoned abandoned viahanka hanka
ftwjesus
Reposted fromShekina Shekina viahanka hanka
ftwjesus
ftwjesus
Play fullscreen
It's time to move on
via
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
ftwjesus

February 09 2012

ftwjesus
ftwjesus
time
Reposted fromkv0 kv0 viahodowla-hamakow hodowla-hamakow
ftwjesus
ftwjesus
Flap.
ftwjesus
2323 918f
Reposted fromkrzysk krzysk vialouve louve
ftwjesus
ftwjesus
Jeśli chcesz wiedzieć, czy to jest TA osoba, istnieje teoretycznie prosty sposób. Wyjedźcie razem w góry, na 3 tygodniową wędrówkę. Nie na spanie w pensjonatach, hotelach, itp. itd... Nie na półtora godzinne  spacerki, siedzenie w knajpach, nocne wyjścia do klubów. Na prawdziwą wędrówkę z noclegami w schroniskach. W takich warunkach człowiek pokazuję swoją twarz - jest zimno/upalnie, mokro, brak łazienki, mało jedzenia, picia, brak czystych ubrań itd. Nikt nie ma siły na granie - na udawanie kogoś, kim nie jest. Można z kimś być 3, 8, 12 lat i można się nie znać. Spotykanie się codzienne, nawet mieszkanie razem nie daje 100% pewności i poznania tej drugiej osoby. Na takich spotkaniach człowiek gra - nawet często nie jest tego świadom. W sytuacji ekstremalnej poznaję się prawdziwe oblicze. Jeśli po tym wszystkim (kłótniach, sprzeczkach) jesteś w stanie wracać z TĄ osobą jednym pociągiem, siedząc obok i wspominając te dobre i złe chwile, śmiejąc się z tego, i planujecie następny taki wyjazd, to TO JEST TO. Ewentualnie może to być 2 tygodniowa wycieczka autostopem - spanie w stodołach, na łąkach w namiocie, ogólnie tam, gdzie się da. Podoba sytuacja.
Jeśli po takich wyjazdach możecie na siebie patrzeć i normalnie rozmawiać, to pozostaje tylko gratulować i życzyć szczęścia na kolejnych takich podróżach.
— p. Mrozowski - najbardziej życiowy nauczyciel
Reposted fromwarkocz warkocz vialouve louve
ftwjesus
1839 a347
meet death
ftwjesus
ftwjesus
Reposted fromlouve louve
ftwjesus
Reposted fromlouve louve
ftwjesus
Reposted fromHook Hook vialouve louve
ftwjesus
Reposted fromlouve louve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl